Styrkede pædagogisk læreplan 2020 – 2022

I den pædagogiske læreplan skal dagtilbuddene opstille mål for børnenes læring inden for 6 temaer.

  • Alsidig personlig udvikling
  • Social udvikling,
  • Kommunikation og sprog,
  • Krop, sanser og bevægelse
  • Natur, udeliv og science
  • Kultur, æstetik og fællesskab