Priser

Priser pr. måned

Børn under 3 år

kr. 4.020 Fuld tid pr. måned
  • Deltid 30t/uge kr. 3.520

Børn over 3 år

kr. 2.785 Fuld tid pr. måned
  • Deltid 30t/uge kr. 2.560

*Alle priser er incl. mad / drikke og bleer.

Der ydes søskenderabat efter gældende regler.
Økonomisk fripladstilskud skal søges hos Norddjurs Kommune.

Søskenderabat og fripladstilskud, afregnes direkte fra kommunen til Glentereden og der udsendes hver måned opkrævning til forældre med søskende rabat og fripladstilskud, fra Glentereden, da beløbet kan ændre sig.

Deltidsplads søges ved Glentereden, på mail bogholderi@glentereden.dk
Øvrige forældre opfordres til at betale med fast overførsel.  Hvis der ikke er betalt d.1. i måneden kan barnet ikke modtages i institutionen.