Indmeldelse

Venteliste

Ønskes optagelse på vore venteliste sker det ved en henvendelse til Birgitte på 41432191, eller Camilla på 22417751, for aftale om et besøg i børnehaven hvor venteliste sedlen udfyldes

Husk at barnet også skal stå på den kommunale venteliste

Pladserne tildeles efter flg. kriterier:

Aldersmæssig og kønsmæssig tilpasning af børnegruppen.
Søskende har fortrinsret.
Dato for optagelse på ventelisten.

Indmeldelse

Ved indmeldelse udfyldes en pasningsaftale senest 1 måned før start.

Før pasningsstart

Når aftalen om privat pasning i Glentereden er godkendt opfordrer vi til et besøg. Ca. 14 dage før start sender vi et velkomstbrev til barnet, hvor vi også informere om hvilket bomærke barnet får.

Vi opfordrer til, at I besøger børnehaven nogle gange inden opstart, så barnet vænner sig til at komme i Glentereden. Husk lige at aftale tidspunkt med pædagogerne, så I ikke kommer midt i maden, eller mens de andre børn er på tur

Ændring

Ændring i aftalen eller udmeldelse skal ske med to måneders varsel til d. 1 i måneden