Grønne Spirer Handleplan

Opdateret maj 2018

Glentereden er medlem af Friluftsrådets “Grønne Spirer”. Institutionen har haft det “Grønne Flag” siden 2014. Flaget er den synlige anerkendelse for at børn og voksne kommer tæt på naturen og har fokus på naturpædagogik.

Her er vores Grønne Handleplan:

Børnehaven Glentereden er en lille privat institution med 32/35 børn. Den er centralt beliggende i et roligt kvarter tæt på byens centrum og ikke langt til skov og Grenaa Å. Der er kun 3 km. til stranden og havnen. Institutionen er selvfølgelig røgfri og har en grøn profil, idet den drives ud fra miljøvenlige tanker. Glentereden er en madpakkefri institution og der serveres 3 daglige måltider med sunde råvarer.

Vi ligger stor vægt på at børnehavens børn kommer tæt på naturen. At børnene udforsker naturens mangfoldighed og lærer at respektere og passe på den.

  • At børnene får brugt alle deres sanser i naturen ved lege og aktiviteter.
  • At vække børnenes nysgerrighed, når de finder insekter, smådyr og planter.
  • At børnene lærer at maden kommer fra naturen.
  • At børnene lærer årstiderne at kende.
  • At børnehavens børn kommer ud hver dag. Vi mener det giver sunde og stærke børn at komme ud i al slags vejr – få frisk luft og masser af bevægelse.

 

Institutionen er indrettet med:

Indianerreservat med bålsted, fuglekasser, insekthotel, bærbuske og frugttræer.

Højbede til grøntsager, krydderurter og kartofler.
Vi har regntønde til opsamling af regnvand.

Der findes et ”værksted” hvor børnene arbejder med træ og andre naturmaterialer.

Køkken – hvor børnene på skift er med til at tilberede mad. I mange tilfælde har børnene selv sået/plantet og høstet de grøntsager/bær/frugt der anvendes.

 

Hvad vi gør:

Hvert år deltager vi i Danmarks Naturfrednings affaldsindsamling. Vi har affaldstema i en uge, hvor alle børn samler affald langs de nærliggende veje, gader, stræder og stier. Affaldet bliver sorteret og vi taler om hvad der kan genbruges. Ved samlinger taler vi om, hvor skadeligt affaldet er for naturen og hvad vi kan gøre. Børnene har sammen med en voksen lavet en planche om genbrug og hvad naturen ikke kan nedbryde.

Forår, sommer og efterår laver vi ofte mad over vores bålsted.

Hvert år sår og planter børnene i højbedene og sætter kartofler. De sætter også ting til spiring og hvert barn har hver deres egen solsikke. Børnene er med til vande urter og blomster med deres små vandkander. De tynder ud, lurer og høster. Børnene er i køkkenet på skift for at tilberede de høstede ting.

Mindst en gang om ugen er børnene på tur uden for børnehaven. Hvor vi er flittig bruger af den nærliggende skov. Vi har en aftale med spejderne om at vi må anvende deres plads i skoven og komme indenfor i spejderhuset, hvor vi i dårligt vejr kan spise vores medbragte mad og anvende toiletterne.

Vi går turer langs Grenaa Å og ser på fugle. Lærer at kende forskel på ænderne – Det hedder andrik og and og de får ællinger etc..

Hver mandag året rundt er en gruppe af de ældste børn i den lokale Menu med en voksen for at handle. En trækvogn bliver fyldt med sunde gode varer.

De ældste børn cykeltræner på stier i skoven og kommer op til cykelprøve.

I november samler vi naturmaterialer i skoven, som børnene bruger til at lave juledekorationer af. Efterfølgende inviteres forældrene en dag i børnehaven for at lave dekorationerne med deres børn.

Når der er sne nok er vi på kælke/rutsje tur på nogle nærliggende bakker.
Vi arbejder med træ og andre naturmaterialer i vores værksted.
Hvert år laver vi dyr af natur/genbrugsmaterialer – senest lavede vi pindsvin, kastanjedyr og edderkopper, krokodiller og en kæmpe giraf.
Hvert år i marts måned tager vi afsked med de ældste børn, som kommer på en tur og der bliver hygget. I år har de ældste børn været ridder for en dag på Gammel Estrup.

Sidste uge i marts måned har vi Indianer Tema. Vi finder fjer i naturen og laver hovedbeklædning med fjer og pynt. De store børn laver indianerdragte. Vi låner bøger og lærer om hvordan indianerne lever i naturen. Der synges indianersange ved alle samlinger. Den sidste dag er der indianerfest. De små børn fanger de store børn og de bindes til vores totempæl. Vi hejser vores indianerflag – tænder bål og laver indianer mad over bålet. På stuen pyntes der op med indianer ting.

 

Grønne Flag

Glentereden fik i 2014, 2015, 2016, 2017 og 2018 tildelt det “Grønne Flag” og arbejder på at få det igen i år 2018. For at få det Grønne Flag skal der laves en grøn handleplan – to medarbejdere skal hvert år på Grønne Spirer Kursus, der skal laves to nye natur temaer hvert år og det hele skal dokumenteres for Grønne Spirer med tekst og billeder – ligesom det skal dokumenteres for forældre (det gør vi her på hjemmesiden og via dagbog).

 

NYE TILTAG I 2018

TEMA 1 – ÅRSTIDERNE
Tovholder: Mogens , men alle voksne har ansvar for at alle børn får læring om årstiderne således at læringen tilpasses efter børnenes alder.

Vi lærer at kende de 4 årstider. Hvad sker der i naturen – hvor er dyrerne om vinteren og hvornår kommer de frem igen – hvilke dyr er fremme, hvilke farver ses i naturen forår, sommer, efterår og vinter. Hvilket tøj skal vi have på.

Hvad gør vi?
Vi farvelægger et årstidshjul så farverne passer til årstiderne.
I skoven finder vi vores træ som vi besøger året rundt og ser forvandlingen. Bladene skifter farve gennem årstiderne, de falder af, træet bliver nøgen, får knopper, springer ud etc.

Vi lukker øjnene for at koncentrere os om sanseindtryk, træernes lyde, regndråber eller snefnug i ansigtet og naturens dufte. Sansestedet er godt, når vi trænger til ro og pusterum i en travl og aktiv hverdag.

Træer er forskellige, men har alligevel nogle ting tilfælles. Foroven er der grenene, som har blade på om sommeren. Gran og Fyr beholder deres blade hele året. Grantræets blade hedder nåle.

Skovsøen – hvornår er der haletusser, er de små krible-krable dyr i søen vågnet? Hvad sker der ellers i og ved skovsøen året rundt.
Laver puslespil om de 4 årstider.
Vi synger sange og læser rim/remser der passer til årstiderne.
Vi klipper/klistrer ting og sager der passer til årstiderne.
Låner bøger på bibloteket om årstiderne.
Hvad sker der med vand i frostvejr?
Er der dyrespor i sneen?
Haven – hvornår sætter vi ting til spiring, planter vi, vander vi, høster vi?

MÅL FOR LÆRING
At børnene får kendskab til hvordan naturen forandres i løbet af de fire årstider
At børnene får glæde af at komme tæt på naturen året rundt
At børnene oplever at naturen aldrig er ens
At børnene oplever at der er liv året rundt
At børnene leger mens de tilegner sig læring.

TEGN PÅ LÆRING
Når børnene fortæller om bladene der skifter farve
Når børnene stiller spørgsmål om naturen – dyr – træer – planter – vejr
Når børnene bliver bevidste om at naturen passer vi på året rundt
Når børnene gerne vil på tur i al slags vejr
Når børnene finder interesse i aktiviteterne

EVALUERING
Vi tager notater og billeder af børnenes oplevelser. Evaluerer dem på personalemøde.
Vi taler med børnene ved samlinger om årstiderne – hvad lærte de?
Vi dokumenterer på famly
Vi indberetter til Grønne Spirer

 

TEMA 2
KROP OG BEVÆGELSE I NATUREN

– alle voksne er ansvarlige for at aktivitere børnene i naturen efter børnenes alder.
Vi springer ud i naturen og vil bruge naturen som rum for leg, motorik og fysisk udfoldelse. Her er plads til store armbevægelser og til at afprøve sig selv med nye udfordringer.

Motorisk træning foregår, når vi kravler over en stor sten, forcerer en væltet træstamme, klatrer i træer, kryber ind under de lave træer i underskoven, bygger hule, balancerer på stubbe og træstammer, går i højt græs etc..

HVAD GØR VI
Balancegang på træstuppe og væltede træer.
Hvor langt kan vi kaste med store grankogler.
Præcisonskast med små grankogler.
Spiller golf med pinde som køller og grankogler som kugler.
Vi samler grankogler i skovbunden og lægger dem på en presenning og i fællesskab løfter vi presenningen, så koglerne får en flyvetur.
Vi går eller løber op ad skråninger og triller ned.
Bygger huler.
Samler efterårsblade sammen og kaster dem op i luften.
Stimulering af kroppen med rytmepinde. Vi finder rytmepinde i skovbunden. De bruges til at lave rytmer på jorden, på træstubbe, i vandpytter eller i luften.
De store børn saver og snitter i træ. Måske det bliver til tryllestave, flitsbuer, målepinde eller vandre stave.
Vi går på ujævnt underlag og træner balancesansen og muskel – ledsansen
Vi giver de store børn en længere rækkevidde med fælles cykling og medbringer madpakker. De cykler for eksempel til naturlegepladsen eller skovsøen på stierne i skoven. De øver sig i at cykle slalom, cykle i udfordrende terræn, lave bremsespor og i det hele taget at have kontrol over cyklen. I oktober kommer de til ”cykelprøve” og får diplom med billede – klistermærke – badges og cykelbog.
Mulighederne er mange og børnene finder gennem leg selv på ting, hvor de får motorik/bevægelse i naturen. I det hele taget er legen en vigtig faktor – det skal være sjovt og spændende. Børnene lærer og øver sig gennem leg.

MÅL FOR LÆRING
At naturen bliver et læringsrum for børnene hvor de træner deres motorik og fysik.
At børnenes alsidige personlige udvikling og deres sociale kompetencer kommer i spil, når barnet deltager i fysisk aktivitet.
At børnene får nye udfordringer og de får en succesoplevelse. De oplever at have en gruppe at dele oplevelsen og glæden med.
At give børnene selvtillid.
At gavne sundhedstilstanden, trivslen og indlæringen gennem fysisk aktivitet.

TEGN PÅ LÆRING
At børnene har troen på egen kunnen (selvværd) og hermed mod og lyst til fysisk aktivitet.
At børnene udvikler sig motorisk
At børnene selv finder på fysiske aktiviteter gennem leg i naturen.
At børnenes kondition/udholdenhed forbedres.
At børnene får gode sociale kompetencer.

EVALUERING
Vi tager notater og billeder af børnenes oplevelser. Evaluerer dem på personalemøde.
Vi taler med børnene ved samlinger om turerne i naturen – hvad var spændende, sjovt og sejt?
Hvordan gik det med cykelprøven?
Vi dokumenterer på famly
Vi indberetter til Grønne Spirer