Venteliste

Optagelse på venteliste sker ved henvendelse til Glentereden.

Ring og aftal et tidspunkt for at komme på besøg. Efter besøget får I udleveret en ventelisteseddel.

Indmeldelse:

Ved indmeldelse udfyldes en pasningsaftale senest 1 måned før start.

Før pasningsstart:

Når aftalen om privat pasning i Glentereden er godkendt opfordrer vi til et besøg, hvor vi aftaler hvilket bomærke barnet skal have, og udleverer en folder med information til forældrene.
Ca. 14 dage før start sender vi et velkomstbrev til barnet.

Ændring:

Ændring i aftalen eller udmeldelse skal ske med to måneders varsel til d. 1 i måneden

Pladserne tildeles efter flg. kriterier:

  1. Aldersmæssig og kønsmæssig tilpasning af børnegruppen.
  2. Søskende har fortrinsret.
  3. Dato for optagelse på ventelisten.