Glenteredens målsætning

Vi ønsker at børnene udvikles i en tæt social sammenhæng.
At børnene gennem leg og alderssvarende aktiviteter lærer at knytte gode venskaber.
At børnene får kendskab til natur, sundhed og miljø.
At børnene tør tro på sig selv, og bliver selvhjulpne inden skolestart.
At der er tæt og troværdigt samarbejde mellem barn, forældre og personale.

Nøgleordene hos os er nærvær og overskuelighed, og det er derfor vigtigt, at Glenteredens hverdag tager udgangspunkt i ovenstående målsætning.