Ferie

Alle børn har brug for ferie og barnet skal afholde minimum 2 ugers sammenhængende sommerferie i ferie perioden (uge 26 -34) og samlet holde omkring 5 ugers ferie fordelt over året.

Glentereden har kun enkelte lukke dage som er Dagen efter kristi himmelfartsdag, Grundlovsdag samt 24 og 31 . December.

I de typiske ferie perioder udsendes der dog via Famly en ferie tilbagemelding, hvor der skal udfyldes hvornår barnet holder ferie og hvornår det møder og går hjem de andre dage i den pågældende periode. Tilbagemeldingen bruges til at planlægge personalet i perioden så der kan afvikles mest muligt ferie blandt personalet i perioden, så vi opfordre til at udfylde tilbagemeldingen så korrekt som muligt.

Mellem jul og nytår er der kun nødpasning i børnehaven